• 6.0×2.0m 30 kubik
  • S700 Stål
  • 2mm botten , sidor 2mm
  • Dubbeldörrar bak
  • Rundade sidor (lätt hålla rena
Light 30m³ Rundad

Örebro
Telefon: 019-44 56 78
Mobil: 070-546 53 59 
Mobil: 070-674 22 04
Besöksadress:
Råstavägen 1
715 72 Stora Mellösa

Boden
Mobil: 070-685 84 90  
Mobil: 070-674 22 04 
Besöksadress:
Moråsvägen 5
961 67 Boden